Transporte Escolar

O transporte escolar realízao a empresa VÁZQUEZ, S.A. Os alumnos de E. Infantil e E. Primaria sempre van acompañados dun monitor no autobús. Os interesados en utilizar este servizo indicarán, no momento do rexistro, a parada máis adecuada ao seu domicilio. As inscricións formalízanse cubrindo o formulario de transporte escolar que enviará a Educamos ou ao correo electrónico administracion.coruna@escolapiosbetania.es

Todas as actividades complementarias, extraescolares e os servizos escolares do centro responden a estes tres criterios:

  • Voluntariedade.
  • Sen ánimo de lucro.
  • Non discriminatorio.