Horarios

INFANTIL e PRIMARIA

setembro/xuño:

9:10 a 14:10

de outubro a maio:

mañás: 9:15 a 12:30h
e tardes de 15 h a 17h

ESO e BACHARELATO

só mañás:

luns, martes: 8:20h a 15:10h
os demais días: 8:20h a 14:20h

INFANTIL e PRIMARIA

setembro/xuño:

9:10 a 14:10

de outubro a maio:

mañás: 9:15 a 12:30h
e tardes de 15 h a 17h

ESO e BACHARELATO

só mañás:

luns, martes: 8:20h a 15:10h
os demais días: 8:20h a 14:20h