Administración e Secretaría

Os nosos profesionais de administración e secretaría encárganse de todas as tarefas relacionadas coa xestión legal e burocrática do centro. Os nosos compañeiros Ángela Travieso, xerente, Laura Luengo, Nuria Crespo, Rubén Asensio e Antonio Varela son os integrantes desta sección.

Este departamento conta con varias dedicacións principais: a académica, que se encarga de atender os aspectos relacionados coa matriculación, expedientes, alumnado, etcétera; a parte laboral, cuxa labor atende todos os aspectos relacionados co ámbito laboral do colexio; e o ámbito xurídico-administrativo, no que se realizan as funcións de xestión de actividades extraescolares, comedor, transporte e aquelas relacionadas coa xestión económica do centro.

Secretaría

secretaria.coruna@escolapiosbetania.es

Administración

administracion.coruna@escolapiosbetania.es

Xerencia

xerente.coruna@escolapiosbetania.es

Xestión

xestion.coruna@escolapiosbetania.es

Secretaría

secretaria.coruna@escolapiosbetania.es

Administración

administracion.coruna@escolapiosbetania.es

Xerencia

xerente.coruna@escolapiosbetania.es

Xestión

xestion.coruna@escolapiosbetania.es